ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลับหน้าเว็บไซต์หลัก

ทะเบียนบุคลากร จำนวน 9 คน

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง การปฏิบัติงาน(วันนี้)
2024-04-24
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายชัชวาลย์ จันทราช นักวิชาการเงินและบัญชี  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวพีรภาว์ มูลพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายดวงดี พลาหาญ เจ้าหน้าที่พัสดุ  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวกาญจนาภรณ์ เวียงวัง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวยุภาพร เนื่องแก้ว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายชัชวาล รูปขันธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวศรีสุดา เหิมหอม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวรุจาภา บุญหาญ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/html/ita/person.php on line 357