ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
สพป.หนองคาย เขต 2
    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
สรุปผลการประเมิน จำนวน 11,110 ครั้ง

ดีมาก
8100 (72.91 %)

ดี
823 (7.41 %)

พอใช้
668 (6.01 %)

น้อย
645 (5.81 %)

น้อยมาก
810 (7.29 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
รายละเอียด
1
395
3.10
4
81
0.65
13
3,998
4.81
6
667
4.02
12
1,094
4.34
8
514
3.61
15
645
3.81
10
2,065
4.64
2
761
4.00
2
466
3.50
1
424
3.29
รวม
70
11,110
4.31

ระบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
พัฒนาโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.หนองคาย เขต 2