ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
สพป.หนองคาย เขต 2
    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
สรุปผลการประเมิน จำนวน 11,331 ครั้ง

ดีมาก
8144 (71.87 %)

ดี
858 (7.57 %)

พอใช้
713 (6.29 %)

น้อย
701 (6.19 %)

น้อยมาก
849 (7.49 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
รายละเอียด
2
414
3.10
4
119
1.20
13
4,015
4.80
6
684
4.00
13
1,104
4.33
6
521
3.61
15
682
3.76
10
2,096
4.60
2
788
3.99
2
478
3.50
2
430
3.29
รวม
71
11,331
4.28

ระบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
พัฒนาโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.หนองคาย เขต 2