ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา Smart School

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2สถานะ: ติดตั้งระบบ SMSS แล้ว จำนวน 104 แห่ง

ที่
รหัส รร.
ชื่อโรงเรียน
ฐานข้อมูล (Databases)
ติดตั้งระบบ (Install SMSS)
เข้าใช้งานระบบ
1 43020001 บ้านกุดบง Login
2 43020002 บ้านใหม่ Login
3 43020003 บ้านนิคมดงบัง Login
4 43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ Login
5 43020005 บ้านโนนฤาษี Login
6 43020006 บ้านหนองกุ้ง Login
7 43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา Login
8 43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย Login
9 43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี Login
10 43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง Login
11 43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก Login
12 43020013 บ้านนาตาล Login
13 43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ Login
14 43020015 บ้านปักหมู Login
15 43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ Login
16 43020017 ยูเนสโกสัมมนา Login
17 43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง Login
18 43020019 บ้านบัว Login
19 43020020 บ้านโนนหนามแท่ง Login
20 43020021 บ้านโพนทัน Login
21 43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี Login
22 43020023 บ้านเซิม Login
23 43020024 บ้านท่าหนองพันทา Login
24 43020025 บ้านโคกกลาง Login
25 43020026 บ้านคำตอยูง Login
26 43020027 บ้านหนองแคน-ดอนสนุก Login
27 43020028 บ้านหนองแหวน Login
28 43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน Login
29 43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม Login
30 43020031 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท Login
31 43020032 บ้านแป้น Login
32 43020033 บ้านกุดแกลบ Login
33 43020035 บ้านหนองหอย Login
34 43020036 บ้านก่องขันธ์ Login
35 43020037 บ้านดงสระพัง Login
36 43020038 บ้านต้อนเหนือ Login
37 43020039 บ้านนาหนัง Login
38 43020041 บ้านหนองแอก Login
39 43020042 บ้านผือ Login
40 43020044 บ้านคำจำปา Login
41 43020045 บ้านคำเจริญ Login
42 43020046 บ้านโพธิ์ Login
43 43020047 บ้านคำปะกั้ง Login
44 43020048 บ้านปัก Login
45 43020050 บ้านดงกำพี้ Login
46 43020051 ชุมชนบ้านปากสวย Login
47 43020052 บ้านวัดหลวง Login
48 43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา Login
49 43020054 บ้านสร้างนางขาว Login
50 43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี Login
51 43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง Login
52 43020057 บ้านหนองอั้ว Login
53 43020058 บ้านเหล่าต่างคำ Login
54 43020059 บ้านเชียงอาด Login
55 43020060 บ้านนาเมย Login
56 43020061 บ้านโคกหัวภู Login
57 43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น Login
58 43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก Login
59 43020121 บ้านนาดี Login
60 43020122 เฝ้าไร่วิทยา Login
61 43020123 บ้านจับไม้ Login
62 43020124 รสลินคัคณางค์ Login
63 43020125 บ้านนาฮำ Login
64 43020126 บ้านหนองยาง Login
65 43020127 อนุบาลหนองควาย Login
66 43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ฯ Login
67 43020129 บ้านโพนทอง Login
68 43020130 บ้านท่าคำบง Login
69 43020131 บ้านหนองวัวชุม Login
70 43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา Login
71 43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ Login
72 43020134 บ้านหนองบัวเงิน Login
73 43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ Login
74 43020136 บ้านหนองหลวง Login
75 43020137 บ้านแบง Login
76 43020138 เวทีราษฎร์บำรุง Login
77 43020139 บ้านโนนสะอาด Login
78 43020140 บ้านคำโคนสว่าง Login
79 43020141 สุทธสิริโสภา Login
80 43020142 บ้านนาทับไฮ Login
81 43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร Login
82 43020144 บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขา ชมภูพร Login
83 43020145 รุจีจินตกานนท์ Login
84 43020146 บ้านหนองเค็ม Login
85 43020147 บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง Login
86 43020148 บ้านดอนเหมือด Login
87 43020149 บ้านต้อน Login
88 43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ Login
89 43020151 บ้านนาสิงห์ Login
90 43020152 บ้านนายาง Login
91 43020153 บ้านสามัคคีชัย Login
92 43020154 บ้านโปร่งสำราญ Login
93 43020155 เตชะไพบูลย์ 1 Login
94 43020156 บ้านดงดาล Login
95 43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน Login
96 43020158 บ้านหนองคอน Login
97 43020159 บ้านโพนแพง Login
98 43020160 สนธิราษฎร์บำรุง Login
99 43020161 บ้านหนองแก้ว Login
100 43020162 บ้านน้ำเป Login
101 43020163 บ้านตาลชุม Login
102 43020164 นิคมเจริญชัย Login
103 43020165 บ้านนาชุมช้าง Login
104 43020166 บ้านโนนสวรรค์ Login

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0-4247-1969 ต่อ 19