ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา Smart School

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2จำนวนโรงเรียน 104 แห่ง

ที่
ชื่อโรงเรียน
เข้าใช้งานระบบ
1 บ้านกุดบง Login
2 บ้านใหม่ Login
3 บ้านนิคมดงบัง Login
4 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ Login
5 บ้านโนนฤาษี Login
6 บ้านหนองกุ้ง Login
7 บ้านกลุ่มพัฒนา Login
8 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย Login
9 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี Login
10 หมู่บ้านตัวอย่าง Login
11 บ้านห้วยเปลวเงือก Login
12 บ้านนาตาล Login
13 บ้านนาเพียงใหญ่ Login
14 บ้านปักหมู Login
15 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ Login
16 ยูเนสโกสัมมนา Login
17 ชุมชนบ้านชุมช้าง Login
18 บ้านบัว Login
19 บ้านโนนหนามแท่ง Login
20 บ้านโพนทัน Login
21 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี Login
22 บ้านเซิม Login
23 บ้านท่าหนองพันทา Login
24 บ้านโคกกลาง Login
25 บ้านคำตอยูง Login
26 บ้านหนองแคน-ดอนสนุก Login
27 บ้านหนองแหวน Login
28 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน Login
29 บ้านทุ่งหลวงนาขาม Login
30 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท Login
31 บ้านแป้น Login
32 บ้านกุดแกลบ Login
33 บ้านหนองหอย Login
34 บ้านก่องขันธ์ Login
35 บ้านดงสระพัง Login
36 บ้านต้อนเหนือ Login
37 บ้านนาหนัง Login
38 บ้านหนองแอก Login
39 บ้านผือ Login
40 บ้านคำจำปา Login
41 บ้านคำเจริญ Login
42 บ้านโพธิ์ Login
43 บ้านคำปะกั้ง Login
44 บ้านปัก Login
45 บ้านดงกำพี้ Login
46 ชุมชนบ้านปากสวย Login
47 บ้านวัดหลวง Login
48 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา Login
49 บ้านสร้างนางขาว Login
50 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี Login
51 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง Login
52 บ้านหนองอั้ว Login
53 บ้านเหล่าต่างคำ Login
54 บ้านเชียงอาด Login
55 บ้านนาเมย Login
56 บ้านโคกหัวภู Login
57 บ้านห้วยน้ำเย็น Login
58 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก Login
59 บ้านนาดี Login
60 เฝ้าไร่วิทยา Login
61 บ้านจับไม้ Login
62 รสลินคัคณางค์ Login
63 บ้านนาฮำ Login
64 บ้านหนองยาง Login
65 อนุบาลหนองควาย Login
66 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ฯ Login
67 บ้านโพนทอง Login
68 บ้านท่าคำบง Login
69 บ้านหนองวัวชุม Login
70 บ้านกุดแคนโนนมันปลา Login
71 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ Login
72 บ้านหนองบัวเงิน Login
73 ป่าไม้อุทิศ ๘ Login
74 บ้านหนองหลวง Login
75 บ้านแบง Login
76 เวทีราษฎร์บำรุง Login
77 บ้านโนนสะอาด Login
78 บ้านคำโคนสว่าง Login
79 สุทธสิริโสภา Login
80 บ้านนาทับไฮ Login
81 บ้านนาคำมูลชมภูพร Login
82 บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขา ชมภูพร Login
83 รุจีจินตกานนท์ Login
84 บ้านหนองเค็ม Login
85 บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง Login
86 บ้านดอนเหมือด Login
87 บ้านต้อน Login
88 บ้านพระบาทนาหงส์ Login
89 บ้านนาสิงห์ Login
90 บ้านนายาง Login
91 บ้านสามัคคีชัย Login
92 บ้านโปร่งสำราญ Login
93 เตชะไพบูลย์ 1 Login
94 บ้านดงดาล Login
95 อนุบาลนิคมเปงจาน Login
96 บ้านหนองคอน Login
97 บ้านโพนแพง Login
98 สนธิราษฎร์บำรุง Login
99 บ้านหนองแก้ว Login
100 บ้านน้ำเป Login
101 บ้านตาลชุม Login
102 นิคมเจริญชัย Login
103 บ้านนาชุมช้าง Login
104 บ้านโนนสวรรค์ Login

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0-4247-1969 ต่อ 19