ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

กลุ่มอำนวยการ

กลับหน้าเว็บไซต์หลัก

ทะเบียนบุคลากร จำนวน 13 คน

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง การปฏิบัติงาน(วันนี้)
2024-04-24
กลุ่มอำนวยการ นางสุจิณล์ฎา คุยลำเจียม ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  
กลุ่มอำนวยการ นางสุนันท์ ภูอากิจ นักจัดการงานทั่วไป  
กลุ่มอำนวยการ นางอิสรีย์ ปิติฤทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป  
กลุ่มอำนวยการ นายสุเมธ ฤทธิพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ  
กลุ่มอำนวยการ นางสาวณัฏฐนันท์ ชาวชายโขง เจ้าพนักงานธุรการ  
กลุ่มอำนวยการ นายนราธิป ศรีบุญเรือง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
กลุ่มอำนวยการ นางสาวมัทธิดา พงษ์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
กลุ่มอำนวยการ นายโกวิทย์ สืบศรี ลูกจ้างชั่วคราว  
กลุ่มอำนวยการ นายสุทัศน์ ทับทอง ลูกจ้างชั่วคราว  
กลุ่มอำนวยการ นางแวววิมล ศรีเมยดง แม่บ้าน  
กลุ่มอำนวยการ นางศิริญญา ทองประเทือง แม่บ้าน  
กลุ่มอำนวยการ นายศักดิ์สิทธิ์ นาเมืองรักษ์ ยาม  
กลุ่มอำนวยการ นายบุญโชค อ่อนสี ยาม  


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/html/ita/person.php on line 357