วันเสาร์ ที่ 03 มิถุนายน 2566 (วันหยุดราชการ)


สแกน QR-CODE เพื่อลงเวลาปฏิบัติราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Programer :: Supasit Pitayasak :: DLICT CPM3 & Sumphan Phanphim :: DLICT NKI2