วันพฤหัสบดี ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2566


สแกน QR-CODE เพื่อลงเวลาปฏิบัติราชการ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Programer :: Supasit Pitayasak :: DLICT CPM3 & Sumphan Phanphim :: DLICT NKI2