ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2


วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2567


ติดตั้งแอพ Android คู่มือการใช้งาน
สร้าง QR-CODE สพป.หนองคาย เขต 2
Smart Area สพป.หนองคาย เขต 2


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Programer :: Supasit Pitayasak :: DLICT CPM3 & Sumphan Phanphim :: DLICT NKI2