ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2


วันเสาร์ ที่ 23 ตุลาคม 2564
(วันหยุดราชการ)


ติดตั้งแอพ Android
สร้าง QR-CODE สพป.หนองคาย เขต 2
Smart Area สพป.หนองคาย เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Programer :: Supasit Pitayasak :: DLICT CPM3 & Sumphan Phanphim :: DLICT NKI2