ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
สพป.หนองคาย เขต 2
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ :: กลุ่มอำนวยการ
สรุปผลการประเมิน จำนวน 1,321 ครั้ง

ดีมาก
1240 (93.87 %)

ดี
32 (2.42 %)