ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลับหน้าเว็บไซต์หลัก

ทะเบียนบุคลากร จำนวน 2 คน

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง การปฏิบัติงาน(วันนี้)
2020-02-17
หน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวฉวี ราชบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม  
หน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวโชติภา พลศักดิ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล