ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลับหน้าเว็บไซต์หลัก

ทะเบียนบุคลากร จำนวน 2 คน

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง การปฏิบัติงาน(วันนี้)
2020-02-17
กลุ่มกฎหมายและคดี นางสาวรัชนิดา ไสยรส ผู้อำนวยการกลุ่ม  
กลุ่มกฎหมายและคดี นายธีระพงษ์ สังข์หลอด ผู้ช่วยนิติกร