ชื่อ-สกุล นายสุทัศน์ ทับทอง
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม กลุ่มอำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0998850858
อีเมล์ sutatt@nongkhai2.go.th
หน้าที่ตามคำสั่ง