ชื่อ-สกุล นางแวววิมล ศรีเมยดง
ตำแหน่ง แม่บ้าน
กลุ่ม กลุ่มอำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0885104357
อีเมล์ wawimols@nongkhai2.go.th
หน้าที่ตามคำสั่ง