ชื่อ-สกุล นายอุดมพงษ์ สะวิสัย
ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ
กลุ่ม กลุ่มอำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0913592562
อีเมล์ udompongs@nongkhai2.go.th
หน้าที่ตามคำสั่ง