ชื่อ-สกุล นางสาวอภิญญา ชนชนะกุล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่ม กลุ่มอำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0892792139
อีเมล์ apinyachon@nongkhai2.go.th
หน้าที่ตามคำสั่ง

นางสาวอภิญญา ชนชนะกุล 
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 

8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย