ชื่อ-สกุล นายธนากร ชนชนะกุล
ตำแหน่ง ยาม
กลุ่ม กลุ่มอำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0828503683
อีเมล์ tanakornch@nongkhai2.go.th
หน้าที่ตามคำสั่ง