ชื่อ-สกุล นายอุทัย พรมเทศ
ตำแหน่ง ยาม
กลุ่ม กลุ่มอำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0982090138
อีเมล์ utaip@nongkhai2.go.th
หน้าที่ตามคำสั่ง